Vad gör Skänninge Lions med alla pengar?

Klubbens aktiviteter under året gav totalt 219 419 kr i överskott:
Skänninge Marknad med två chokladhjul och Lionståget: 32 994 kr
Julmarknad och Lucia: 13 356 kr
Valborgsfirandet: 36 245 kr
Nationaldagen med motormässan: 136 824 kr

Klubben skänkte under året totalt 247 850 kr:
Röda Fjädern 80 000, Världens barn 25 000, Haiti 25 000, Bröstcancerfonden 25 000 kr, Cancerforskning 25 000, olika lokala bidrag 48 500, övriga nationella och internationella bidrag 19 350.

Administrativa kostnader:
Klubbens 48 medlemmar betalar medlemsavgift för att täcka Lionsrörelsens administrativa kostnader. Inga insamlade pengar går till administration, utan allt betalas av medlemmarna. Allt arbete för att förbereda och genomföra aktiviteter görs helt utan ersättning. Det är vårt sätt att bidra till en bättre värld och samtidigt få mer att hända i Skänninge.